Rekisteriseloste

 

Tietosuojalain (1050/2018) ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Piha- ja vihersuunnittelu Villa Garden

Yhteystiedot: Kuljuntie 276

86300 Oulainen

Y-tunnus: 1757173–1

 

Yhteystiedot rekisteriä ja tietosuojaa koskevissa asioissa

 

Piha- ja vihersuunnittelu Villa Garden / Heidi Hannus

Kuljuntie 276

86300 Oulainen

0456522459

heidi.hannus@villagarden.fi

 

2. Rekisterin nimi

 

Henkilöasiakkaat: Piha- ja vihersuunnittelu Villa Garden henkilöasiakasrekisteri (laskutusasiakkaat) ja kanta-asiakasrekisteri

Yritysasiakkaat: Piha- ja vihersuunnittelu Villa Garden yritysasiakasrekisteri

Yhteistyökumppani rekisteri: Piha- ja vihersuunnittelu Villa Garden yhteistyökumppanirekisteri

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Rekisterin pitämisen peruste:

· Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

· Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Piha- ja vihersuunnittelu Villa Gardenille.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilöasiakkaat/Laskutusasiakkaat: Etu-ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, tilaustiedot, suoramarkkinointilupa

Henkilöasiakkaat/Kanta-asiakasrekisteri: Etu-ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite

Yritysasiakkaat: Organisaation nimi, Y-tunnus tai vastaava, osoite, sähköpostiosoite

 

Lisäksi asiakkaan/yhteistyökumppanin tilaamat ja/tai edustamat tuotteet ja palvelut

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: heidi.hannus@villagarden.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilötiedot kerätään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen perustamisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä, esimerkiksi sähköpostin, puhelun, erilaisiin markkinointikilpailuihin rekisteröitymisen, uutiskirjeen tilauksen tai digitaalisen aineiston latauksen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä Suomen Asiakastiedosta tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista, mutta emme välttämättä voi suorittaa pyytämääsi palvelua tai perustaa asiakassuhdettamme, mikäli päätät olla antamatta henkilötietojasi.

Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Luovumme asiakastietoja Grand Design Pihat Oy:lle jälleenmyynti tarkoitusta varten. Yritys Grand Design Pihat Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Henkilötietoja ei luovuteta muille, edelleen kolmansille osapuolille normaalissa toiminnassa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

 

8. Käsittelyn kesto

 

· Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

· Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai lähettämällä meille erikseen sähköpostia asiasta.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Piha- ja vihersuunnittelu Villa Garden työntekijät.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERISELOSTE