Palvelut

Konsultointikäynti ja/tai pihasuunnittelun ensimmäinen pihakäynti

Hinta 285 € (sis. alv 24 %) Suunnittelijan ideat ja neuvot kohteeseen saadaan jo saman tien suullisesti.

Kesto 1-1,5 tuntia

Konsultointikäynti on pihasaneerauskohteissa kotitalousvähennyskelpoinen! Huom! Mikäli neuvontakäynnin yhteydessä päädytte tilaamaan pihasuunnitelman, hyvitetään käynnin hinta suunnittelun hinnasta.

Matkakustannukset lisätään suunnittelu- ja/tai konsultointikäynnin hintaan. Katso *

Konsultointikäynti matkoineen maksetaan heti pihakäynnin yhteydessä.

• Puhelinkonsultointia saa tuntihinnalla piirroksen kera tai ilman.

Pihakonsultointi + idealuonnos / Designer on the road -palvelu

Konsultoinnin jälkeen alkaa piirtäminen eli kohteesta piirretään myös käsivarainen idealuonnos paikan päällä (tai sovitun mukaisesti myös tietokonepohjainen).

Kesto yleensä n. 3–7,5 tuntia.

Mahd. pihan pohjakartan teko etukäteen, lisätään hintaan.

Laskutus: Konsultointi 285 €, joka max. 1,5 h ja sen jälkeen alkaa tuntihinnoitteluna piirtäminen.

Käynti matkoineen maksetaan heti pihakäynnin yhteydessä.

Palvelu toimii myös nimellä ”DESIGNER ON THE ROAD”

HUOM! Tämän tasoinen suunnitelma toimii hienosti myös pihan jäsentely suunnitelmana. Kuitenkaan se ei ole tasoltaan yleissuunnitelmaa vastaava. Kohdekäynnin aikataulutuksen vuoksi, mahdollinen paikalla piirtäminen täytyy varata etukäteen (suuntaa antava arviointi tunneista)

Konsultointikäynnin yhteydessä tehtävä pihaluonnos on pihasaneerauskohteissa kotitalousvähennyskelpoinen!

Yleistä pihasuunnittelu työn hinnoittelusta:

Yksityispihalle laadittava pihasuunnitelma on yksi maisemasuunnittelijoiden tarjoamista suunnittelu palveluista. Pihasuunnitelman teettämisen hinta riippuu suunniteltavasta kohteesta ja asiakkaiden toiveista. Hinnoittelun lähtökohtana on suunnitteluun käytettävä aika sekä suunnittelijan koulutus ja kokemus.

Ammattilaisen laatima pihasuunnitelma käsittää suunnitelma-asiakirjat, joiden mukaan ammattitaitoinen viherrakentaja pystyy rakentamaan pihan. Suunnittelupaketin sisältö on räätälöitävissä tarpeen mukaiseksi.

Mitä suurempi muutos on kyseessä sitä paremmin siihen kannattaa valmistautua ja olla ajoissa liikkeellä. Pihaprojektin kustannuksia voidaan havainnollistaa käyttämällä esimerkkinä uudispihaa eli tonttia, jolle vasta rakennetaan talo ja tehdään ensimmäistä kertaa piha. Pihan rakentamiseen tulisi varata budjetti, joka on noin 10- 20 % talon rakentamisen kokonaiskustannuksista. Pihasuunnitelman osuus pihan toteutukseen varatusta budjetista on yleensä noin 5-10 %. Rinnepihan suunnittelu + 20%. Saneerattavassa pihassa suunnittelu- ja rakennuskustannukset ovat yleensä noin x 1,5 uudispihaan verrattuna.

Suunnittelutyö tehdään pääsääntöisesti tuntiveloitus periaatteella. Hinta 100-110 € riippuen tilatusta työstä ja kielestä. Palvelu saatavana suomeksi ja englanniksi. Yrityksille hinta alv. 0%

Asiakas vastaa siitä, että suunnittelijalle on lähetetty kaikki työhön vaikuttavat asiakirjat ja materiaalit ennen suunnittelutyön aloittamista.

Villa Gardenin palvelujen monipuolistamiseksi, keväällä 2023 perustettiin yritys Grand Design Pihat Oy. Yrityksen kautta mm. pihatuotteiden ja -taiteen jälleenmyynti. Pääset tutustumaan sivuille allaolevasta logosta.

Esimerkkejä tilattavista suunnittelutöistä:

• Pihan jäsentelysuunnitelma

• Yleissuunnitelma

• Toteutussuunnitelma

• Istutussuunnitelma

• Rakennepiirrokset eli Detaljikuvat 3D mallinnus kuvat

• Valaistussuunnitelma

• Pinnantasaussuunnitelma

• Pihakiveys ladontasuunnitelma

• Pihakalusteiden ja/tai pihataiteen valinta

• Piharakennusten ja muiden pihan elementtien suunnittelu

• Messuosastojen suunnittelu

• Kansainvälinen näyttelypuutarhojen suunnittelu

• Yrityspihat

• Julkiset viheralueet

• Erikoiskohteet

Suunnittelutyön hintaan vaikuttaa suunnitelmatason laajuuden lisäks, tilaajan toiveet, sekä ratkaisujen vaativuus (esim. korkeuserot pihalla). Myös projektin aloitus materiaalin muoto vaikuttaa hintaan eli esim. kohdekuvat paperimuodossa, pdf. vai dwg. -kuvina. Myös ns. nettisuunnittelu on mahdollista, eli pihan suunnittelu toteutetaan ilman suunnittelijan tonttikäyntiä, jolloin asiakas välittää tarvittavat tiedot emailitse ja/tai postitse ja puhelimitse.

*MATKAKORVAUKSET

Pihakäyntien matkakustannus 0,85 €/km (pääkaupunkiseudulla 1,00 €/km) + ajomatka-aika 50 €/h HUOM! Matkat laskutetaan pääkaupunkiseudun kohteisiin käynnin aikaisesta majoituksesta Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

REKISTERISELOSTE