suunnitelmakuva

PALVELUT

Pihasuunnittelu

Konsultointikäynti / ensimmäinen pihakäynti 250 €
Pihakonsultointi tontilla on suosittu palvelu ja suunnittelijan ideat ja neuvot kohteeseen saadaan jo saman tien. Yleensä 1-1,5
tunnin mittaisella tonttikäynnillä kierretään ja keskustellaan pihasta (tai muusta suunniteltavasta kohteesta) ja sen puitteista,
helpoimmista kehittämisratkaisuista tai vaikkapa kaadettaviksi kelpaavista puista. Konsultointikäynti on
pihasaneerauskohteissa kotitalousvähennyskelpoinen! Huom! Mikäli neuvontakäynnin yhteydessä päädytte tilaamaan
pihasuunnitelman, hyvitetään käynnin hinta suunnittelun hinnasta. Matkakustannukset lisätään suunnittelu- ja/tai konsultointikäynnin hintaan. Katso *

Konsultointikäynti matkoineen maksetaan heti pihakäynnin yhteydessä.
Puhelinkonsultointia saa tuntihinnalla piirroksen kera tai ilman.

”DESIGNER ON THE ROAD” – palvelu

Sama kuin edellinen, mutta konsultoinnin jälkeen alkaa piirtäminen eli kohteesta piirretään myös käsivarainen idealuonnos paikan päällä  (tai sovitun mukaisesti). Kesto n. 3– 7,5 tuntia. Mahd. pihan pohjakartan teko lisätään hintaan. Laskutus: Konsultointi 250 € (joka max. 1,5 h) ja sen jälkeen alkaa tuntihinnoitteluna piirtäminen.

Käynti matkoineen maksetaan heti pihakäynnin yhteydessä.

Konsultointikäynnin yhteydessä tehtävä pihaluonnos on pihasaneerauskohteissa kotitalousvähennyskelpoinen! kts.
ehdot: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/
Suunnittelutyö tehdään pääsääntöisesti tuntiveloitusperiaatteella, hinta 98-110 € riippuen tilatusta työstä ja kielestä.

Palvelu saatavana suomeksi ja englanniksi. Hinta sis. alv 24 %. Yrityksille alv. 0%

Yleissuunnitelma eli ns. pihaluonnos
(sisältö räätälöitävissä)

 • Lähtötietojen kartoitus ja tilaajan toiveiden selvitys
 • Tietokoneavusteinen pihan jäsentely ja yleisilmeen ideointi (tarvittaessa 3D mallinnus joko kokopihasta tai
  pienemmästä alueesta)
 • Suunnitelma on mittakaavassa 1:100 tai 1:200
 • Kasvillisuuden karkea sijoittelu
 • Pihavalaisimien paikat ja tyypit
 • Yleisohjeet pihan rakentamiseen ja hoitoon
 • Ohjeistukset pihan korkoihin ja pintavesien suuntauksiin tontilla
 • Hinta 2D kuvana yleensä n. 2000-2500 € (rinnepiha +20%) . Tarvittaessa hintaan lisätään pohjamateriaalin valmistelu suunnittelupohjaa varten 100-250 €). Hinta-arvio sis. ensimmäisen version, kun pohjatiedot ovat valmiit ja esim. korkeuserojen muutosten vuoksi jäsentelyä ei tarvitse enää muutella. Vaativampien kohteiden hinta-arvio erikseen.
 • Mallinnus 3D hinnoitellaan erikseen osa- tai kokopihalta.
 • Hinta sis. alv 24 %. Yrityksille alv. 0%
 • Palvelu saatavana suomeksi ja englanniksi.

Pihasuunnitelma / Toteutussuunnitelma (sisältö räätälöitävissä)

 • Yleissuunnitelman eli luonnosvaiheen tarkastelun jälkeen, suunnitelmaa jatketaan varsinaiseksi pihasuunnitelmaksi
  / työpiirrokseen. Tarvittavat korjaukset tehdään
 • Materiaalivalinnat ja määrät pinnoitteille, kasveille ym.
 • Valaistus (sijainti ja koko/malli)
 • Tarvittavat korkomerkinnät
 • Detailj kuvat 2-3 kpl
 • Pintavesien ohjaus tontilla
 • (tarvittaessa 3D mallinnus joko kokopihasta tai pienemmästä alueesta)
 • Työselostus pihan perustamiseen yleisohjeena (kohdekohtainen erikseen hinnoiteltava)
 • Hintaan vaikuttaa yleissuunnitelma vaiheessa tehty kokonaisuus.

Pinnantasaussuunnitelma

 • Pihasuunnitelmaan ja pihan tuleviin korkoihin perustuva suunnitelmakuva mk 1:200
 • (tarvittaessa 3D mallinnus joko kokopihasta tai pienemmästä alueesta)

Istutussuunnitelma

 • Kasvillisuus lajeittain (perennat, pensaat, puut jne..)
 • Niiden määrät ja tarkat paikat
 • (halutessa 3D mallinnus istutusalueesta)

Rakennepiirros eli Detailj-kuva

Sisältää erikseen tilatun, mitoitetun rakennekuvan sillä tarkkuudella, kuin se kohteeseen toivotaan toteuttamista varten

3D mallinnuskuvat

Sisältää erikseen tilatun, mittakaavaan tehtävät mallinnuksen kohteesta tai koko puutarhasta. Piirros toteutetaan
tilauksen mukaan esim.  Lumion, Sketch up tai VR (Virtual reality).

Kiveyssuunnitelma

 • Pihakiveyksen suunnittelu alueelle
 • malli, väri, ladontamalli
 • määrälaskennat

Suunnitelmatyöhön voidaan myös sisällyttää esim.

 • Havainnollistavia kuvia, esim. leikkaus- tai detailj-kuvat
 • Kohdekohtainen työselostuksen pihan rakentamiseen ja hoitoon
 • Kalusteiden ja rakenteiden mallivalinnat

Suunnittelutyön hintaan vaikuttaa suunnitelmatason laajuuden lisäksi, tilaajan toiveet sekä ratkaisujen vaativuus (esim.
korkeuserot pihalla). Myös projektin aloitusmateriaalin muoto vaikuttaa hintaan eli esim. kohdekuvat paperimuodossa vai
dwg-kuvina. Myös ns. nettisuunnittelu on mahdollista, eli pihan suunnittelu toteutetaan ilman suunnittelijan tonttikäyntiä,
jolloin asiakas välittää tarvittavat tiedot emailitse ja/tai postitse ja puhelimitse. Nettisuunnittelulla asiakas voi säästää
pihasuunnittelukustannuksissa.

*MATKAKORVAUKSET

Pihakäyntien matkakustannus 0,85 €/km (pääkaupunkiseudulla 1,00 €/km) + ajomatka-aika 50 €/h
HUOM! Matkat laskutetaan pääkaupunkiseudun kohteisiin käynnin aikaisesta majoituksestani

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa
asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan
käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Muu suunnittelupalvelu

Ulkokalusteiden ja taideteosten suunnittelu:

Yhteistyössä Artlandia Meos n’ Hannus markkinointinimen alla.

 •  Instagram: artlandiameoshannus
 • Sähköposti: artlandiameoshannus(at)gmail.com

Piharakennusten ja muiden pihan elementtien suunnittelu:

 • Piharakennusten uudis- ja saneeraussuunnittelua idea tasolla tai tarkkaan mitoitettuna

Messuosastojen suunnittelu:

 • Helsinki Kevätpuutarha 2017 Viihtyisäpihan osasto n. 200 m2 / 20 yritystä
 • Lahden Raksamessut
 • Tampere Suurmessut / Puutarhamessut : Mallipihat Terassipiha ja Kuntoilijan piha 2017

Kansainvälinen Showpuutarhojen suunnittelu:

Vuodesta 2018 alkaen showpuutarhakilpailuissa mukana kansainvälisellä tasolla. Näistä lisää nähtävillä mm. portfoliossa ja
instagramissa : heidihannusdesign

Design by modernitnettisivut.fi

VALIKKO
fiSuomi