Konsultointikäynti / ensimmäinen pihakäynti 200 €

Pihakonsultointi tontilla on suosittu palvelu ja suunnittelijan ideat ja neuvot kohteeseen saadaan jo saman tien. Yleensä 1-2 tunnin mittaisella tonttikäynnillä kierretään ja keskustellaan pihasta (tai muusta suunniteltavasta kohteesta) ja sen puitteista, helpoimmista kehittämisratkaisuista tai vaikkapa kaadettaviksi kelpaavista puista. Konsultointikäynti on pihasaneerauskohteissa kotitalousvähennyskelpoinen! Huom! Mikäli neuvontakäynnin yhteydessä päädytte tilaamaan pihasuunnitelman, hyvitetään käynnin hinta suunnittelun hinnasta.

Puhelinkonsultointia saa tuntihinnalla piirroksen kera tai ilman.

Konsultointi DE LUXE tuntiveloituksena 95 €/h ts. ”DESIGNER ON THE ROAD” – palvelu
Sama kuin edellinen, mutta sen lisäksi kohteesta piirretään myös käsivarainen, väritetty idealuonnos paikan päällä  (tai sovitun mukaisesti). Kesto n. 2– 7,5 tuntia. Mahd. pihan pohjakartan teko lisätään hintaan. Konsultointikäynnin yhteydessä tehtävä pihaluonnos on pihasaneerauskohteissa kotitalousvähennyskelpoinen! kts. ehdot: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Yleissuunnitelma eli ns. pihaluonnos alkaen  1200 € 
(sisältö räätälöitävissä)

 • Lähtötietojen kartoitus ja tilaajan toiveiden selvitys
 • Tietokoneavusteinen pihan jäsentely ja yleisilmeen ideointi
 • Suunnitelma on mittakaavassa 1:100 tai 1:200
 • Kasvillisuuden karkea sijoittelu
 • Pihavalaisimien paikat ja tyypit
 • Yleisohjeet pihan rakentamiseen ja hoitoon
 • Ohjeistukset pihan korkoihin ja pintavesien suuntauksiin tontilla
Pihasuunnitelma alkaen 2400 € (sisältö räätälöitävissä)

 • Yleissuunnitelman eli luonnosvaiheen tarkastelun jälkeen, suunnitelmaa jatketaan varsinaiseksi pihasuunnitelmaksi / työpiirrokseen. Tarvittavat korjaukset tehdään
 • Materiaalivalinnat ja määrät pinnoitteille, kasveille ym.
 • Valaistus (sijainti ja koko/malli)
 • Tarvittavat korkomerkinnät
 • Detailj kuvat 2-3 kpl
 • Pintavesien ohjaus tontilla
 • Työselostus pihan perustamiseen yleisohjeena (kohdekohtainen erikseen hinnoiteltava)

Pinnantasaussuunnitelma

 • Pihasuunnitelmaan ja pihan tuleviin korkoihin perustuva suunnitelmakuva mk 1:200

Suunnittelutyö tehdään pääsääntöisesti tuntiveloitusperiaatteella, hinta 95-105 € riippuen tilatusta työstä ja kielestä. Palvelu saatavana suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Hinta sis. alv 24 %. Yrityksille alv. 0%

 Istutussuunnitelma alk. 300 € 

 • Kasvillisuus lajeittain (perennat, pensaat, puut jne..)
 • Niiden määrät ja tarkat paikat
Rakennepiirros eli Detailj-kuva
Sisältää erikseen tilatun, mitoitetun rakennekuvan sillä tarkkuudella, kuin se kohteeseen toivotaan toteuttamista varten3D mallinnuskuvat
Sisältää erikseen tilatun, mittakaavaan tehtävät mallinnuksen kohteesta tai koko puutarhasta. Piirros toteutetaan

tilauksen mukaan joko Lumion tai Sketch up.

 

Kiveyssuunnitelma alkaen 500  €

Klikkaa tästä videolinkkiin, jonka asiakkaani teki ennen ja jälkeen tilanteesta 🙂

https://dreambroker.com/channel/oq5j6s0d/ad42n729

 • Pihakiveyksen suunnittelu alueelle
 • malli, väri, ladontamalli
 • määrälaskennat

Suunnitelmatyöhön voidaan myös sisällyttää esim.

 • Havainnollistavia kuvia, esim. leikkaus- tai detailj-kuvat
 • Kohdekohtainen työselostuksen pihan rakentamiseen ja hoitoon
 • Kalusteiden ja rakenteiden mallivalinnat

Suunnittelutyön hinnoitteluun vaikuttaa suunnitelmatason laajuuden lisäksi, tilaajan toiveet sekä ratkaisujen vaativuus (esim. korkeuserot pihalla). Myös projektin aloitusmateriaalin muoto vaikuttaa hintaan eli esim. kohdekuvat paperimuodossa vai dwg-kuvina. Myös ns. nettisuunnittelu on mahdollista, eli pihan suunnittelu toteutetaan ilman suunnittelijan tonttikäyntiä, jolloin asiakas välittää tarvittavat tiedot emailitse ja/tai postitse ja puhelimitse. Nettisuunnittelulla asiakas voi säästää pihasuunnittelukustannuksissa.

Pihakäyntien matkakustannus 0,53 €/km (pääkaupunkiseudulla 0,65€/km) + ajomatka-aika 40 €/h

HUOM! Matkat laskutetaan pääkaupunkiseudun kohteisiin käynnin aikaisesta majoituksestani, Tampereella seudulla Akaasta sekä Lahdessa Kärpäsen alueelta. Muut alueet tiedustele erikseen.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).