VENÄJÄN KOTIPIHAT suomalaisen suunnittelijan silmin / RUSSIAN PRIVATE GARDENS

posted in: blog | 0

Hei kaikki!
(scroll down for English version)

Ensimmäinen matkani Venäjälle, tapahtui 90-luvun lopulla Karjalan sukujuuri maisemieni kautta kohti Viipuria. Matkalla näin useita kotipuutarhoja, jotka näyttivät ilmeensä hyötyviljelyn runsaudessa ja hyvinkin luonnonmukaisella ulkonäöllään. Paljon on muuttunut sen ajan jälkeen, mutta yhä edelleen hyötykasvien viljely on tärkeä osa Venäläistä kulttuuria. Noin 50 % maassa käytetyistä hyötykasveista, on asukkaiden itse viljelemiä. Olen seurannut Venäjän puutarhojen kehitystä näiden reilun 20 vuoden aikana, mikä on kulunut ensimmäisestä reissustani tähän viimeisimpään.

Matkustin keväällä 2016 Moskovaan House & Garden messuille. Puutarhakulttuuri on todellakin kasvanut hurjan massiiviseksi ja puutarhan luonne kuvastaa selkeästi asukkaansa luonnetta ja luovuutta jokaisessa kotipihassa, tavalla tai toisella.

Vesi on hyvin tärkeä osa Venäläistä puutarhaa ja isot lammet vesiputouksineen, on näkyvillä useissa pihoissa. Viime vuosina suureksi suosioksi on kasvamassa MOX maisemointiyrityksen kehittämä ympyrän muotoinen ”vesisäiliö” jota voi kutsua myös sadepisaraksi. Ideana on luoda puutarhaan pieniä järviä, joita ympäröivät pensaat ja perennat, muodostaen veden kanssa kauniin näyttävän kokonaisuuden. Näitä voi laittaa puutarhaan kaksi tai useammankin ja niiden välille rakennetaan yhtenäinen vedenvirtausjärjestelmä, joka edesauttaa vettä pysymään puhtaana ja raikkaana. Altaan ovat halkaisijaltaan 0,8-2 metriä ja esimerkkihinta Venäjällä 1,6 m halkaisijaltaan olevalle on 2000 €. Kuvissa näkyvällä pihalla altaita on 9 kpl. Toistaiseksi saatavilla vain Venäjällä.

Landscape Studio VENUS DESIGN:n suunnittelija Tatiana Zvёzdochkina  kertoo, että maassa ei olla kovin innostuneita kansainvälisten puutarhatyylien sekoittamisesta heidän pihoilleen, mutta on hyvin yleistä, että suunnittelija luo puutarhan jonkun tarinan tai nimen avulla. Näitä esim. Salvador Dalin puutarha, Patakuningatar, Jalkapallofanin piha, tms.. Nämä ovat lähinnä markkinointinimiä, mutta sopivat asukkaansa luonteeseen. Venäläiset tykkäävät erityisen paljon kukkivista puista, pensaista ja perennoita käytetään runsaasti joka pihalla. Uusien perennalajikkeiden menestymisen tutkintaa johtaa maassa Kazanistalainen suunnittelija Vitaliy Panteleev. Koristeheinien käyttö on lisääntynyt pihoilla ja yhä useampi suunnittelija on hyvin kiintynyt Piet Oudolfin suunnittelu tyyliin. Taide on tärkeä osa puutarhaa ja upeita taideteoksia tuodaan Euroopasta asti.

Pidän itse erityisen paljon tavasta, joka näkyy Venäläisten pihoilla värien, materiaalien ja muotojen ennakkoluulottomassa yhdistämisessä. Pihat voivat olla joko suora- tai jouhevalinjaisia, mutta samassakin pihassa, ne on silti yhdistetty toisiinsa sopivalla tavalla. Ajotiet, kulkukäytävät, patiot ja terassit ovat kaikki värikkäitä ja piharakennukset ottavat malliaan rakennusarkkitehtuurista, joka päinvastoin kuin Suomessa, on yleensä hyvinkin koristeellista. Isoilla tonteilla on hyvin usein päärakennuksen lisäksi toinenkin asuinrakennus, joka toimii esim. vierasmajana tai siellä voi olla ”kotikylpylä”. Huvimajat on koristeltu usein romanttisin verhoin ja rakennuksissa tuodaan esille paljon yksityiskohtia. Istutusalueet on korotettu tiilellä tai luonnonkivillä, jotka sulautuvat hyvin kokonaisuuteen. Suomalaisille tuttuja valmismuurikiviä ei käytetä. Kulkureittien reunoilla olevat istutusalueet ovat siististi lapiokantattuja ja kasviyhdistelmät todella näyttäviä. Pihat hoidetaan pääosin mekaanisesti. Venäjällä on voi olla kuitenkin huikea ero pihoissa keskitason ja ylemmän tulotason omaavilla asukkailla. Keskitason perustontit ovat 1000-5000 m2, mutta varakkaimmilla pelkkä pihaosuus, voi olla useita hehtaareja.

Yleisimpiä puita ja pensaita kotipihoilla ovat koivu, pihlaja, hopeakuusi, haapa, vaahtera, tammi, paju, lehmus, omenapuut, kirsikkapuut, saskatoon, heidet, jasmikkeet, villiruusut ja orapihlaja. Perennoista erityisesti kaikki näyttäväkukintoiset ovat in ja hyötykasveja sijoitellaan mielellään niiden joukkoon kasvamaan. Kaikkien kasvien syysväritys on tärkeä!

// In English below

Hello everyone!

My first trip to Russia took place in the late 90s, and my route ran through the Karelian landscape, where I also get some of my heritage, all the way to Vyborg. While travelling, I came across numerous home gardens, which were characteristically filled with useful plants, and had an undefined, organic look to them otherwise, as well. A lot has changed after the 90s, but still the cultivation of useful plants is a crucial part of the Russian culture. About 50 percent of the country’s useful plants are cultivated by the Russians themselves. Over the past 20 years that have gone by since my first trip there, I have followed the development of the Russian gardens.

In spring 2016 I traveled to Moscow to House & Garden fair. The garden culture has grown up to be this massive phenomenon, and the nature of the garden clearly reflects its resident’s personality and creativity in every home yard – in one way or another.

Water is a very important part of the Russian garden scene, and you can see large ponds with waterfalls in several gardens. In the most recent years, a design by the landscaping company MOX, the “water tank” – a.k.a. water drop – in the shape of a circle, has grown its popularity to a budding trend. The idea is to create small lakes to the garden, surrounded by bushes and perennials, creating together with the water a beautiful and imposing entity. In a garden, you can have two, or even more of these, and between them build a connected water system that will help the water to stay clear and fresh. The pools are .8-2 meters in diameter, and for example in Russia pools 1.6 m in diameter are 2000 euros. In the yard seen in the pictures there are nine pools, for now only available in Russia. 

According to Landscape Studie VENUS DESIGN’s designer Tatiana Zvëzdochkina, in Russia, the idea of mixing international gardening styles in their gardens is not met with great enthusiasm. However, it is very common for the designer to create the yard through a story or a name – for example, Salvador Dali’s garden, The Queen of Spades, the garden of a football fan, to mention a few. These are, first and foremost, names used for marketing purposes, but also fit the personality of the resident. Russians love blossoming trees, bushes and perennials, and these are abundantly used in every garden. Vitaliy Panteleev, a designer originally from Kazakhstan, is the leading name in researching the prosperity of new perennial cultivars. The use of decorative grass has increased, and so has the number of designers having grown into the style of Piet Oudolf. Art is an important part of the garden, and fantastic artwork is brought in all the way from Europe.

I really like the open-minded way of combining colors, materials and forms that you can see in Russian gardens. Gardens can be even straight or smoothly lined, and both styles can be seen in the same garden mixed in together just right. Drive ways, paths, patios and terraces are all colorful, and the houses across the yard are modeled after an architectural design that is, unlike in Finland, very decorative. Large properties often have another house built for housing, in addition to the main building. The other living quarters often work as a guest house, or might have a “home spa” in them. The gazebos are often decorated with romantic curtains, and the buildings have a lot of detailing in them. Planting areas are lifted with bricks or natural rocks, which blend in well with the whole. The molded bricks, more familiar to Finns, are not used at all. The planting areas lining the walking paths are neatly edged with a shovel, and the plant combinations are truly impressive. In general, the maintenance of the yards is taken care of mechanically. There’s a visible difference in the gardens of the upper – and middle class households. On average, the lots range between 1000 and 5000 square meters, but with the wealthier population just the yard portion might take up several hectares.

The most common trees and bushes in the home yards are birch, blue spruce, mountain ash, aspen, maple, oak, willow, lime, apple trees, cherry trees, saskatoons, viburnum, philadelphius, wild roses and hawthorn. With perennials, especially the ones with visibly impressive flowers are in, and useful plants are situated among them to grow. With all plants, the fall colors are crucially important!