SAKSAN KOTIPIHAT suomalaisen suunnittelijan silmin / GERMAN PRIVATE GARDENS

posted in: blog | 0

Hei kaikille!

(in English below)

Kaikki suomalaiset puutarhaharrastajat muistavat varmasti, kun kirkasvärihattuiset puutarhatontut saapuivat kotipihojemme koristukseksi. Elettiin 90-luvun alkua ja minä itse olin pihasuunnittelija urani alkutaipaleella. Aluksi noita Saksasta maailmalle kiiriviä pikkuotuksia hämmästeltiin ja ne jakoivat mielipiteitä niin ammattilaisten kuin harrastajienkin mielipiteissä. Saksassa olen vieraillut useampia kertoja. Urani suurimpia kohokohtia on ollut, kun pääsin syksyllä 2015 yrittäjävaihtoon Schwerinin kaupunkiin ja yritykseen nimeltä De Grasshoppers. Tutustuin upeaan maisema-arkkitehti Christian Kroniin, joka kierrätti minua asiakkaillaan 16h kestävän työrupeaman ajan. Se oli todella upea kokemus! Nämä kuvat ovat pääosin hänen yrityksenä suunnittelemilta ja toteuttamilta yksityispihoilta.

Vesiaiheet eri muodoissaan, ovat olleet saksalaisille aina tärkeä elementti. Kun Suomessa perinteiset vesilammet pihoissa ovat vähentyneet uusien ja pienten terassimallien tieltä, on vanhat ja perinteiset lammet yhä suosittuja heillä. Uima-altaat ovat isoja ja runsaan muodokkaita ja niiden ympärillä on laajat auringonpalvonta terassit, tehtynä joko puusta tai komposiitista, jota Saksassa käytetään paljon.

Nämä kuvat: Christian Knor

Sain suureksi ilokseni olla mukana aloituspalaverissa, jossa Christian Kron kävi ensimmäisiä keskusteluja kohteen suunnitteleman kollegansa kanssa. Se oli tulossa De Grasshoppersille urakoitavaksi ja mukana palaverissa oli pari rakennusmiestä.

Nämä kuvat Christine Mevius ja ovat tuosta mainitusta uima-altaasta. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa ylivuotovesien kohta.

Kohteessa aiemmin ollut uima-allas vuoti ja oli ollut vaivalloinen pitää puhtaana. Tulevasta altaasta oli tulossa saman kokoluokan allas, mutta sen puhdistustapa tuli hoitumaan pääosin kasveilla, joita istutettiin altaan reunamille matalampaan vesiosaan. Altaan ulkopuoleiselle alueelle johon ylivuotovedet valuivat, istutettiin kasveja jotka kestävät niin kosteutta kuin kuiviakin olosuhteita.

Saksan puutarhoissa rakastetaan jouhevaa muotokieltä niin pysty- kuin vaakatasossa. Kulkureitit ovat jouhevalinjaisia ja ne on pinnoitettu joko somerolla, betoni- tai graniittikivellä kuin maatiilelläkin. Niin kävely- kuin ajoneuvolla ajettavat pihatietkin ovat värikkäitä. Saksan moniväriset, muotoiset ja pintakäsitellyt kivet ovat ilmiselvästi olleet antamassa suuntaviivaa myös Suomessa näkyville uutuustuotteille. Meillä niiden kestävyydeltä vaaditaan kuitenkin vielä enemmän ja pohjatöiden perustamisessakin täällä on korkeammat kriteerit.

Kaikki nämä kuvat: Christian Kron

Pensasaidat eivät ole pelkästään suoralinjaisia, vaan muotoon leikkausten avulla niillä saadaan erilaisia näkötiloja esiin ja piiloon. Niillä tehdään omaan pihaan tilajakoja ja pensasaitoina käytetään niin lehtipensaita kuin havupensaitakin. Tuijat, sypressit ja marjakuuset ovat hyvin yleisiä pensasaitahavuja. Eri lajikkeita yhdistellään samoihin aitoihin ja niillä saadaan aikaan värikkyyttä ja muodokkuutta. Joskus tämä saattaa näyttää hieman yliampuvaltakin, mutta suunnittelijan avulla sekin voidaan tehdä tyylillä.

Erityisen ilahtunut olen Saksassa useassa pihassa nähtävään muurikiveykseen, jossa kapeat graniittipaasit asetetaan tiukasti vieriviereen. Se näyttää hieman kuin meillä käytettävä graniittiraakareunakivi olisi käytetty normaalista poikkeavaan tapaan. Tulos on mielenkiintoinen ja nostaa koko pihan olemusta. Siihen tulee ihan eri tavalla ryhtiä ja ilmettä.

Kuva: Christian Kron. Puksipuuaitaa ja pystyyn ladottua paasikiveä.

Toki normaaliin tapaan vaakaan asennettaviakin muurikiviä nähdään, samoin kuin luonnonkiviäkin käytetään paljon. Pihoilla olevat korkeuserot tasataan kuitenkin mielellään jollain muurirakenteella ja niiden avulla rakennettavat istutusaltaat ovat täynnä kerroksellisesti istutettuja kasveja.

kuva: Christian Kron.

Taide on isona osana kotipihojakin ja erilaisia sermejä asetetaan kuin tauluja puutarhaan. Ne voivat olla Corten terästä, teräspeltiä, puuta, lasia ym. Kivikoreja on paljon, kuten Suomessakin ja niihin laitetaan hyvin monenlaisia kiviä. Lasikivet ovat siellä jo ja valaistuksen avulla niillä saadaan aikaan upeita värielämyksiä niin aitoihin, penkkeihin kuin vaikka vesiaiheisiinkin.

Kasvit ovat värikkäitä ja niitä on runsaasti. Kerroksellisuudella saadaan näyttävyyttä ja helppohoitoisuutta. De Grasshoppers oli toteuttanut hauskan idean murattipensasaidasta, jossa kapean betonimuuriaidan päälle asetettiin verkkoon istutettu muratti. Sen taakse piiloon jäi kasvualusta muratille. Näkymä oli kuin leikattu murattipensasaita. Upea!! Myös koristeellisia rauta-aitoja käytetään runsaasti raja-aitoina ja iloksemme ne ovat jo ajautumassa kovaa kyytiä Suomeenkin 🙂

Olen erityisen kiitollinen Christianille siitä ajasta, minkä hän antoi minulle päästäessään minut tutustumaan työhönsä Saksan pihojen ja puistojen suunnittelijana. Opin paljon ja näin syyn, miksi Saksaa kutsutaan puutarhakulttuurin edelläkävijäksi. Ne vaan on niin rohkeita ja ennakkoluulottomia kokeilemaan jotain uutta 🙂

Kesäkuisin terveisin,
Heidi

 

/// Same in English

Hello everyone! 

Every Finnish garden enthusiast probably remember for sure how bright color hat garden gnomes arrived to decorate our gardens. It was the beginning of 90th decade and I was beginning my journey as a garden designer. First, from Germany arrived gnomes were amazed and they gained differing opinions among both professionals and enthusiasts. I have visited in Germany several times. One of the biggest highlights of my career has been an entrepreneur exchange in a city called Schwerin in Germany and to a company De Grasshoppers in autumn 2015. I got to know amazing landscape architect Christian Kron, who took me with him to his clients in a 16-hour long working day. That was such a fantastic experience. These photos are mainly from private gardens that his company has designed and builded.

Water elements in different shapes have always been important for German people. When the amount of traditional water ponds has decreased away from new and small terrace models in Finnish gardens, those are still famous in German. Swimming pools are big and full-figured and wide sunbathing terraces are surrounding them. Wood and composite are famous materials used in terraces in Germany.

For my pleasure, I got to join to start meeting where Christian Kron went through first discussions with the colleague who had designed the sight. The sight was about to become a contract work for De Grasshoppers so there were also a couple of contractors in the meeting.

These photos are taken by Christine Mevius and are of the pool mentioned above.

The previous pool in the garden had a leak and was hard to keep clean. The upcomping pool was about to be same sized, but it’s cleanup system is now by using water plants in a natural way. Outside of pool are plants which can survive with both dry and wet circumstances.

In German gardens, people love flexible shapes in vertical and horizontal level in their gardens. Walking and driving ways go smoothly in a garden and they are filled with rough gravel, concrete, granite or ground brick and they are usually very colorful. These colorful views are becoming to Finland also. Because of  our climate is very different, quality for durability of products are more demanding and of course also for groundwork.

Hedges are not just horizontal. By cutting plants to different shapes, different kind of views can be built to hide and see. With those, different spaces are built to own garden. Both leafs and coniferous are used for hedges. Thuija, Cupressus and Taxus are very commonly used in coniferous hedges. Different species are combined to same hedges causing colourfulness and voluptuousness. Some times this might look even a little bit extravagant, but with a designer, that can also be done with a style.

I was especially delighted to see stone walls with tight granite pillars placed abreast in several gardens in Germany. It looks a bit like a granite raw border stone used in our country that is used in a different way than normally. The outcome is interesting and lifts the essence of the whole garden bringing posture and appearance.

Photo: Christian Kron.

Of course normally horizontally placed wall stones are seen too, as is also natural stones. High differences in the gardens are still striked rather with some kind of wall structure and with those, planting sink are full of layered plants.

Photo: Christian Kron.

Art is a big part of home yards in Germany and different kind of folding screens are located like a paintings in the gardens.They can be made of Cor-te steel, steel sheet, wood, glass etc. There a lot of stone baskets as in Finland also, and they are filled with an amount of different kind of materials. Glass stones can be seen in German gardens already and with lightning, amazing color experiences can be made to fences, benches and event to water elements.

Plants are colourful and there are plenty of them. Beautiful views and easy care are reached with layers. De Grasshoppers had fulfilled a funny idea of Hedera hedge in which Hedera was placed to a fish net on top of a narrow concrete wall. Seed ped for Hedera stayed hidden behind the wall. The outlook was like a cut Hedera hedge. Stunning!! Also decorative iron fences are used commonly as border fences and for out pleasure, those are already drifting fast to Finland too. 🙂

I am particularly grateful to Christian about that time and experience he gave me by letting me get to know his work as a designer of German gardens and parks. I learnt a lot and saw the reason why Germany is called as a forerunner of garden culture. German are so brave and open-minded to try new things 🙂

Best Regards,
Heidi